تماس با ما

 

آدرس دفتر مرکزی تهران: بلوار اشرفی اصفهانی، ۳۵ متری گلستان (مخبری)، میدان عدل، پلاک ۱۶

تلفن: ۰۲۱۴۴۴۴۹۷۲۴ تلفکس:۰۲۱۴۴۴۸۶۹۵۳
آدرس دفتر قزوین: خیابان بوعلی، بین چهار راه نظام وفا و راهنمایی، پلاک ۵۴۲
تلفن: ۰۲۸۱۲۲۲۴۳۸۵ تلفکس: ۰۲۸۱۲۲۴۵۲۴۹