حضور در نمایشگاه طرح ضیافت – شرکت بهارستان

حضور در نمایشگاه طرح ضیافت – شرکت بهارستان

شرکت بهارستان در سومین نمایشگاه طرح ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان، در استان قزوین، به منظور قرار گیری محصولات با قیمت مناسب در اختیار روزه داران عزیز حضوری فعال داشته است. این غرفه با استقبال بی نظیری رو به رو شد که ما را در گام های بلندتر آتی مصمم تر نمود.

 

حضور در نمایشگاه طرح ضیافت - شرکت بهارستان

حضور در نمایشگاه طرح ضیافت – شرکت بهارستان

شرکت بهارستان در سومین نمایشگاه طرح ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان، در استان قزوین، به منظور قرار گیری محصولات با قیمت مناسب در اختیار روزه داران عزیز حضوری فعال داشته است. این غرفه با استقبال بی نظیری رو به رو شد که ما را در گام های بلندتر آتی مصمم تر نمود.