چای داخلی سلفونی

چای داخلی سلفونی

منتخبی از بهترین مزارع چای گیلان
چین اول برگ چای
به همراه عطر گل های کاملا طبیعی و فاقد اسانس
کاملا طبیعی و فاقد هرگونه افزودنی غیر طبیعی
بهترین روش فرآوری برگ چای با حفظ خواص آن

چای داخلی سلفونی

چای داخلی سلفونی