چای داخلی ممتاز

چای داخلی ممتاز

منتخبی از بهترین مزارع چای گیلان
چین اول برگ چای
کاملا طبیعی و فاقد هرگونه افزودنی
بهترین روش فرآوری برگ چای با حفظ خواص آن

چای داخلی ممتاز

چای داخلی ممتاز