همه مطالب "چای"

چای سبز کیسه ای

چای سبز کیسه ای

 

چای سبز کیسه ای

چای سبز کیسه ای

چای داخلی سلفونی

چای داخلی سلفونی

منتخبی از بهترین مزارع چای گیلان
چین اول برگ چای
به همراه عطر گل های کاملا طبیعی و فاقد اسانس
کاملا طبیعی و فاقد هرگونه افزودنی غیر طبیعی
بهترین روش فرآوری برگ چای با حفظ خواص آن

چای داخلی سلفونی

چای داخلی سلفونی

چای خارجی فله (۵ کیلویی)

چای خارجی فله (۵ کیلویی)

چای خارجی فله (5 کیلویی)

چای خارجی فله (۵ کیلویی)

برگه‌ها :«12